Banki w jednym miejscu

kredyty, konta bankowe, lokaty, ubezpieczenia, oszczędzanie i inwestowanie


FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Fundusze inwestycyjne to jeden z niezwykle popularnych oraz nowoczesnych sposobów lokowania pieniędzy. Są one instytucjami zbiorowego inwestowania, która lokują powierzone przez nas środki w instrumenty na rynku finansowym.

W Polsce uprawnienia do zarządzania funduszami mają jedynie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Ich właścicielami są duże i renomowane instytucje finansowe, takie jak banki czy też firmy ubezpieczeniowe.

W zależności od rodzaju funduszu nasze pieniądze mogą zostać zainwestowane w papiery dłużne, akcje, bony skarbowe lub obligacje. Gdy wpłacamy nasze środki do funduszu inwestycyjnego, to są one przeliczane na tzw. jednostki uczestnictwa, które stanowią nasz tytuł prawny do uczestnictwa w dochodach.

Wielu z nas zadaje sobie pytanie, czy warto zainteresować się funduszami inwestycyjnymi. Warto bowiem pozwalają one nam na różnorodność i możemy dzięki nim ulokować pieniądze w miejscach, które w przypadku chęci bezpośredniego zakupu byłyby dla nas niedostępne. Kupno jednostek uczestnictwa pozwala nam także na zaoszczędzenie czasu, który stracilibyśmy na wyszukiwaniu okazji inwestycyjnych.

Aktualna oferta Funduszy Inwestycyjnych:

Fundusze inwestycyjne

NN Investment Partners

  • możesz inwestować w fundusze inwestycyjne
  • odkładać na emeryturę w ramach IKE
  • odkładać na emeryturę w ramach IKZE
  • sprawdź już dziś!

Produkty polecane